سخنرانی ,کرده ,صحبت ,مورد ,جمله ,مطالب ,عنوان مثال ,اشاره کنید ,استفاده کنید ,بیان کنید ,ارتباط برقرار

 یک سخنرانی قانع کننده

 
منبع اصلی مطلب : آموزش فن بیان و گویندگي
برچسب ها : سخنرانی ,کرده ,صحبت ,مورد ,جمله ,مطالب ,عنوان مثال ,اشاره کنید ,استفاده کنید ,بیان کنید ,ارتباط برقرار
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : سخنرانی قانع کننده!